zaterdag februari 17 , 2018
Text Size
   

Wie kan een energie lening aangaan ?

Door een beslissing van intercommunale DDS (Dender, Durme, Schelde) was deze energielening ineens niet langer toegankelijk voor de inwoners van dit werkingsgebied. Ondertussen, 9 maand later, heeft vzw BEA samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de 9 steden en gemeenten nl. Dendermonde, Wetteren, Wichelen, Laarne, Berlare, Zele, Hamme, Lebbeke en Buggenhout.

Het werkingsgebied van vzw BEA verdriedubbelde hierdoor van 82.000 naar ongeveer 260.000 inwoners. Dit biedt natuurlijk tal van opportuniteiten, vooral voor de inwoners van het werkingsgebied, die op deze manier opnieuw toegang krijgen tot de Vlaamse Energielening. Verder kunnen zij binnenkort allicht ook toegang krijgen tot andere projecten die vzw BEA op regelmatige tijdstippen uitwerkt. Zo zijn er bijvoorbeeld het Dakisolatieproject en diverse groepsaankopen (zonnepanelen, elektrische fietsen, led-verlichting, slimme technologiën, …).

Iedereen kan een energielening aanvragen zonder inkomensgrens.

Er is echter speciale aandacht voor wie het financieel niet zo breed heeft (doelgroep).
Het FRGE wil dat er speciale inspanningen worden gedaan voor de onderstaande personen. Zij kunnen extra hulp krijgen bij de uitvoering van de energiebesparende verbouwingen.

A) Mensen die in aanmerking komen voor het OMNIO-statuut in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering:
- gepensioneerden, weduwen – weduwnaars, wezen en invaliden (“WIGW’s”)
- rechthebbenden op het leefloon of een daaraan gelijkwaardige uitkering van het OCMW
- rechthebbenden op de inkomensgarantie voor ouderen of het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, 
- rechthebbenden op een tegemoetkoming voor gehandicapten, gehandicapte kinderen die recht geven op verhoogde kinderbijslag
- langdurig werklozen van tenminste 50 jaar.
- arbeiders, bedienden, zelfstandigen, werklozen zieken, … met een moeilijke financiële gezinssituatie.


OMNIO grensbedragen van inkomens - Bedragen in euro
Jaar van de aanvraag inkomsten aanvrager voorgaande jaar inkomsten bijkomende gezinsleden voorgaande jaar
2015 17.083,39 3.162,60

B) Personen die niet in aanmerking komen voor de eerste categorie, maar een jaarlijks bruto gezinsinkomen hebben lager dan 16.306.33 € te verhogen met 3.018.74€ per persoon ten laste. (aanpassing vanaf feb 2012).

C) Mensen die een schuldbemiddeling overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldregeling overeenkomstig de artikelen 1675/2 en volgende van het gerechtelijk wetboek, genieten en die bovendien niet in staat zijn om hun energiefactuur te betalen.

D) Mensen die het OCMW sociaal of budgettair begeleidt wegens betalingsmoeilijkheden, in het bijzonder voor de rekeningen voor gas en elektriciteit (budgetbeheer, - begeleiding en LAC).

| Printevent ® Web Solutions | © 2010 Alle Rechten Voorbehouden | VZW Bea | Werf 9 | 9300 Aalst

belem pm louis vuitton outlet,
thanks so much for your comments! louis vuitton replica
,
Monogram Tulum pm (I just simply love this purse, it was really "Love at first sight"!!!And of course, so classic, so practical Speedy 30! It is truly a beauty louis vuitton bag
,

oops - nm, ooooooold thread! lv bags

,
I personally prefer the original speedy. I've never liked bags with double handles lv bag
,Very nice! Love the color of you Alma! louis vuitton bags,Ebene all the way! louis vuitton,
I love it!!! louis vuitton
.