maandag juni 18 , 2018
Text Size
   

Hoe vraag je een energie lening aan ?

Vraag een formulier aan telefonisch, via e-mail of download het van deze website


Lees aandachtig de algemene voorwaarden van de energielenig lening. Indien je deze tekst niet begrijpt kan je steeds een afspraak maken om deze toe te lichten (of andere info te vragen).

Vzw Bea

Werf 9, 9300 Aalst

openingsuren:

Maandag : 8.30u – 14.30u

Dinsdag : 8.30u – 14.30u

Woensdag : 14.30u – 19.00u

Donderdag : 8.30u – 14.30u

Vrijdag 8.30u – 12.00u

Opgelet, wij werken enkel op afspraak !

Breng een kopij mee van de volgende zaken :

  • aanvraagformulier kredietaanvraag (aanvragen op kantoor vzw BEA of tijdens de energiescan)
  • de algemene voorwaarden van lening vzw BEA voorzien van een paraaf waaruit blijkt dat je er kennis van genomen hebt
  • kopie van je identiteitskaart recto verso (en je partner)
  • kopie van de prijsofferte voor de uit te voeren werken
  • kopie van de loonfiche(s) van de laatste 3 maanden
  • kopie van je laatste aanslagbiljet personenbelasting
  • attest vanwege uw ziekenfonds, het OCMW of andere bevoegde instanties waaruit blijkt dat je tot de doelgroep behoort
  • Klevertje mutualiteit
  • je rekeningnummer waarop het bedrag gestort moet worden (na voorleggen van factuur)

Procedure ?

Bezorg ons alles op kantoor. Vanaf het moment dat het dossier volledig is krijgt uw dossier ook een officiëel volgnummer.

Dan onderzoeken onze medewerkers of je wel een (bijkomende) lening aankan. Je moet immers nog geld over hebben om te leven (na aftrek van alle "vaste kosten")!

Als alle documenten binnen zijn doen we een aanvraag naar de VEA-dienst in Brussel.
Zij beslissen of de lening wordt toegestaan.

Je wordt door vzw BEA op de hoogte gebracht van de beslissing. Is deze positief dan kan je de facturen binnenbrengen (eventueel in eerste instantie een voorschotfactuur en later de afrekeningsfactuur).

| Printevent ® Web Solutions | © 2010 Alle Rechten Voorbehouden | VZW Bea | Werf 9 | 9300 Aalst

belem pm louis vuitton outlet,
thanks so much for your comments! louis vuitton replica
,
Monogram Tulum pm (I just simply love this purse, it was really "Love at first sight"!!!And of course, so classic, so practical Speedy 30! It is truly a beauty louis vuitton bag
,

oops - nm, ooooooold thread! lv bags

,
I personally prefer the original speedy. I've never liked bags with double handles lv bag
,Very nice! Love the color of you Alma! louis vuitton bags,Ebene all the way! louis vuitton,
I love it!!! louis vuitton
.